"Зелени Балкани" пускат птици с държавна издръжка

21-08-2019           

Природозащитниците "Зелени Балкани" ще пускат птици край Кремиковския манастир. Заедно със свои поддръжници и доброволци експертите на сдружението ще проследят първия полет на млади керкенези и мишелови, излюпени и отгледани в Спасителния център на "Зелени Балкани" през тази година.

Като погледне човек информацията си казва няма лошо – това правят еколозите. Да, ама не и в България! Всичко това се случва с държавни пари, с пари от джоба на обикновения българин. Тази информация обаче, не се казва. Зелените дърпат милиони от държавата  за измислените си дейности. На Запад подобни организации се самоиздържат и не ползват държавни пари за подобен род инициативи.

В най-активния сезон на пожарите у нас, вместо активно да се включат в кампании и да помагат за спасяването на горите, еколозите пускат керкенези.

Зелени Балкани се финансират от национални /държавни институции/ и чуждестранни донори и привличат средства чрез спечелването на нагласени конкурси.

Организацията си прибира от държавата доста милиони годишно, но не допринася с кой знае какво за природата на България. Нито въздухът е станал по-чист, нито водата - по-бистра, нито биоразнообразието е станало по-разнообразно.


Copyright 2014-2020 Скандал. Всички права запазени.