ВКП възложи на КПКОНПИ да провери имоти на Ангелкова и Жаблянов

08-04-2019           

Снмика: Нова тв - Блокът, в който апартамент има министър Николина Ангелкова

ВКП възложи на антикорупционната комисия  да провери имоти на министъра на туризма Николина Ангелкова и вила на депутата Валери Жаблянов, съобщиха от прокуратурата.

Повод за възложената проверка са медийни публикации за вилата на Жаблянов, както и подаден от депутати от НФСБ сигнал срещу Ангелкова.

От прокуратурата обясняват още, че Дирекция „Противодействие на корупцията“ при КПКОНПИ е компетентния орган да извършва проверки срещу народни представители, членове на Министерски съвет и заместник-министри.

Върховна касационна прокуратура е разпоредила на органите на Комисията  да извършването на следните действия: изискване на информация относно притежаваните от проверяваните лица недвижими имоти, относно историята по собственици на всеки от закупените имоти, относно актуалното състояние на дружеството - продавач, относно декларирането на имотите в съответните общински райони, относно заплащането на продажната цена и дължимите данъци и такси, както и относно произхода на средствата за покупката. С разпореждане на прокурор от съответните нотариуси ще бъдат изискани пълни копия от нотариалните дела за всяка сделка, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Дадени са също указания да се снемат обяснения от всеки купувач, както и от лицата, представляващи дружеството – продавач, включително и относно предни отношения и познанства между тях, начин на установяване на контакт и начални преговори, начин на получаване на информация за обявения за продажба имот и неговата цена и осъществени последващи действия. От всяко от проверяваните лица ще се поиска съгласие за разкриване на банкова тайна, като при липса на такова ще се процедира по реда на Закона за кредитните институции.

Извършването на проверките се възлага и на основание чл.8 от Инструкция № 2 от 05.09.2018г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България, подписана от главния прокурор Сотир Цацаров и от председателя на КПКОНПИ.


Copyright 2014-2020 Скандал. Всички права запазени.