В България липсва статистика за лекарските грешки

12-01-2020           

Лекари да санкционират колегите си за нарушения, а в случай, че са фатални - да отнемат правата им. Така според председателя на столичната лекарска колегия ще се ограничат възможностите за грешки и злоупотреби. За целта са нужни промени в законодателството.

10% от пациентите Съединените щати получават увреждане след лечение в болница. Американско проучване показва, че лекарските грешки са третата водеща причина за смърт след онкологичните заболявания и катастрофите. А у нас статистика за лекарските грешки няма, информира БНТ.

„Търсим следствената служба, за да видим статистика в кои специалности, къде конкретно има - накъде трябва да си насочим ние усилията. Ние трябва да бъдем дори по-силният коректив, отколкото съдът и прокуратурата - самият Лекарски съюз.“, заявява д-р Асен Меджидиев - председател на Столична колегия на БЛС

"Част от задълженията на нашите етични комисии бяха иззети в един друг мега орган, което не мисля, че беше правилно. Най-добре е, когато съществува такъв тип проблем, да бъде обсъден първо сред лекари"., коментира д-р Николай Брънзалов - заместник-председател на БЛС

Делата срещу медици не са малко и се точат с години. Най-често съдебна отговорност от медици се търси за причиняване на тежки телесни повреди и смърт.

„Присъдите са по-скоро условни. И с високи размери на обезщетенията за неимуществени вреди.“, казва адвокат Иван Сотиров.

В България няма и правила за добра медицинска практика.

 „Тук се задължаваме да спазваме един твърд алгоритъм към всяка една диагноза, от който не трябва да бягаме.“, уточнява д-р Асен Меджидиев - председател на Столична колегия на БЛС.

Експерти вече пишат правилата за добра медицинска практика. Очаква се да бъдат готови до средата на годината.


Copyright 2014-2020 Скандал. Всички права запазени.