Средната заплата във Варненско гони 1000 лева, най-слабо платени са в туризма

18-08-2017           

Средната месечна работна заплата във Варненска област през второто тримесечие на тази година е била 993 лева. Така областта се нарежда на четвърто място в страната, заедно със Софийска област. Най-високо е заплащането в столицата София (1 411 лвева), Стара Загора ( 1012 лева) и Враца (997 лева), показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата във Варненско за април е била 1 022 лв., за май - 988 лв. и за юни - 972 лева.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на тази година са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (1 816 лева), „Финансови и застрахователни дейности“ ( 1 512 лева) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” (1 386 лева).

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” (656 лева), „Строителство” (751 лева) и „Други дейности“ (786 лева).

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 4.9%, а в частния сектор - с 11.8%.

Според данните на НСИ  наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни нарастват със 15 400., или с 10.5% спрямо края на март 2017 г., като достигат 162 200.

Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - със 100.6%, „Култура, спорт и развлечения” - с 60.5% и „Административни и спомагателни дейности” - с 18.9%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 3.7% е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.


Анкета

Кой подкрепяте във войната между президент и премиер?


       Виж резултатите

Copyright 2014 Скандал. Всички права запазени.