Шефът на НЕК е уличен в конфликт на интереси

12-02-2020           

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи наличие на конфликт на интереси по отношение на трима души, заемащи висши публични длъжности. Това става ясно от решение на комисията, взето на 18 септември, но публикувано днес.

За Петър Илиев, член на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) и изпълнителен директор на "Национална електрическа компания" ЕАД (НЕК) е установено, че е гласувал приемането на годишен финансов отчет за 2017 и 2018 г., както и доклад за дейността на НЕК за изпълнение на бизнес програмата на дружеството. При одобряване на отчетите биха могли да бъдат изплащани допълнителни финансови възнаграждения на членовете на НЕК. По този начин Илиев е предоставил на себе си възможността за получаване на допълнително възнаграждение по договора му за управление на НЕК.

За досегашния ректор на Университета за хранителни технологии-Пловдив Кольо Динков е установено, че с докладна записка до председателя на Общото събрание на ВУЗ-а, е определил себе си за ръководител на проект по Оперативна програма, за което е получил и възнаграждения.

Цветомира Дончева, бивш директор на РИОСВ-Шумен пък е утвърдила изисквания за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "директор на РИОСВ" така, че на условията да отговаря самата тя.

На днешното заседание КПКОНПИ образува производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на следните лица:

Кмет на Община Ковачевци - по сигнал, че свързани с кмета лица ползват общински имоти, с част от които са участвали пред Държавен фонд "Земеделие" и са им изплатени субсидии. В хода на производството ще бъдат проверени данни и за това, че кметът ръководи търговските дружества на майка си, като използва ресурси на общината. Проверка ще бъде извършена и за твърденията, че кметът използва суми, отделени за снегопочистването в общината, за предоставяне на бонуси на служители по негова преценка.

Председател на Общински съвет-Ковачевци, по сигнал, че негови роднини ползват общински имоти за получаване на субсидии от Държавен фонд "Земеделие".

Председател на Общински съвет-Мирково по сигнал, че е предложил на Общинския съвет да гласува месечно възнаграждение на кмета на общината, което да е процентно съотношение (73%) от възнаграждението на министър, както и свое възнаграждение като председател на Общинския съвет.

Двама общински съветници от Общински съвет-Асеновград – по сигнал, че единият участва в управлението на спортни клубове, финансирани от общината, и е гласувал "за" тези субсидии, а вторият – за това, че е гласувал месечното възнаграждение на баща си, който е кметски наместник в населено място в същата община.

Директорът на РЗОК-София - по сигнал за това, че съпругът ѝ работи на същото място и е назначен като неин подчинен служител.


Анкета

Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас


       Виж резултатите

Copyright 2014-2020 Скандал. Всички права запазени.