С пари на европейските данъкоплатци, зелените плащат пари на медии

11-01-2019           

С пари на европейските данъкоплатци, зелените плащат пари на медии, за да информират хорта за дейността си, научи Скандал.

Проектът „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371, представлява проект партньорство между "Зелени Балкани", Дарик радио, dnevnik.bg, "Капитал" и "Хоби тв", който се реализира с евросредства.

Целта на проекта е промяна на обществената информираност за  Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Избрани са 10 лесно разпознаваеми видове от Директивата за местообитанията и птиците на Европейския съюз- белоглавият и брадатия лешояд, ловния сокол, белошипата ветрушка, делфините, прилепите, малкия корморан, гривестата рибарка, червеногушата гъска и царския орел. Всички тези видове са с много високо природозащитно значение, но по една или друга причина „страдат“ от ниската обществена информираност за тяхната значимост, или поради насадени предразсъдъци, пораждащи негативно отношение.

За популяризирането на тези видове ще започне писане на материали, разработването и излъчването на научно-популярни филми и видео-анонси, радио-клипове, радио-предавания по важни природозащитни теми, интернет семинари, насочени към бизнеса, публикации на онлайн платформата ДневникБг, срещи по „горещи природозащитни теми“ с местни заинтересовани и отговорни институции, работа с журналистите и млади хора, участие  и организиране на публични събития, редица информационни издания.

Сега репортерите на медиите ще понапишат някой друг материал за лешояди (Капитал“: Новата година за "Зелени Балкани" започна с нов брадат лешояд), сколи, прилепи и т.н., естествено срещу добри хонорари.  

Проблемът е, че подобни материали са просто предлог за прибиране на едни пари. Достатъчен стимул, за да може същите журналисти да обслужват след това медийно управляваните от Тома Белев, жена му и близките му приятели псевдо-екологични НПО-та.

От години едни и същи медии и журналисти участват в проекти на „зелените“ от коалиция „За да остане природа в България“ и получават сериозни суми за медийното им отразяване. Това поражда зависимости и по тази причина сме свидетели как определен кръг медии тенденциозно и едностранчиво представят единствено гледната точна на еколозите.


Анкета

Отнемат ли ви предимството на пешеходна пътека?


       Виж резултатите

Copyright 2014-2019 Скандал. Всички права запазени.