Обявиха петте варианта за АМ "Струма" в Кресненското дефиле​

12-08-2017           

Пет варианта на трасе за АМ "Струма" през Кресненското дефиле ще бъдат обсъдени на 11 септември, съобщава АПИ. 

Предвижда се опциите за изграждането на най-сложния участък - между Крупник и Кресна, да бъдат дискутирани в община Симитли, в в кресненската община да е общественото обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за подобряване на трасето на лот 3.2 на автомагистралата. 
Източният вариант, с приблизителна дължина 24 км, разделя движението на две самостоятелни и раздалечени едно от друго пътни платна. В посока Гърция трасето преминава по съществуващия път I-1 /Е-79/, а за София е по нов терен на изток от Кресненското дефиле. 
Платното в посока София-Кулата ще използва изцяло съществуващия първокласен път до началото на гр. Кресна. От съществуващия път дясното платно на автомагистралата ще се отделя на изток като се предвижда изграждане на еднопосочен обходен път около гр. Кресна по нов терен. Той преминава през четири тунела с дължина 1266 м, един виадукт - 316 м, два моста с дължина 691 м, седем надлеза и подлеза с дължина 206 м, както и подпорни и укрепителни стени - 245 м. 
Платното от Кулата за София ще е на нов терен на изток от Кресненското дефиле. Предвижда се и тунел от 350 м и виадукт - 200 м. В края на обходния път двете платна се събират и се изгражда участък с автомагистрален габарит. 
В платното за София е предвидено строителството на осемнайсет виадукта с обща дължина 5087 м, пет тунела - 4200 м, един мост - 96 м, единайсет надлеза и подлеза, подпорни и укрепителни стени. 
При Източния вариант са предвидени напречни връзки между двете платна, като се използват съществуващите пътища и се изграждат нови възли, както и изграждането на пътна връзка със съществуващия път Е79 в началото на обхода за гр. Кресна. 
Дългият тунелен вариант, тунел "Кресна", започва при пътен възел "Крупник", преминава през реките Струма и Резена, като между двете реки е разположен съществуващият пътен възел за Крупник и Черниче. След изхода магистралата пресича съществуващ третокласен път и р.Струма с мостово съоръжение. Непосредствено след това е предвидено изграждането на пътен възел "Кресна". 
Тунел "Кресна" е с дължина 15,4 км., две тръби и възможност за евакуация във втората тръба през напречни връзки. Дължината на цялото трасе на автомагистралата в този участък е около 21 км. Предвидено е тунел "Кресна" да се изгражда по класически тунелен метод с пробивно-взривни работи и стоманобетонова облицовка. Участъците при порталите му ще бъдат изпълнени по открит способ. Източен вариант Г20, извън дефилето, залага на изнасяне на двете платна в източна посока около селата Брежани, Стара Кресна и Ощава. 
Трасето започва около 100 м след пресичане с ж.п. линията за мина Ораново, пресича път II-19 Симитли-Гоце Делчев на две нива, където е предвидено изграждането на пътен възел за връзка на автомагистралата с град Банско и обратно. Надлъжните наклони в пътния възел, тунела и виадукта са 4 процента, след което наклонът е 5 процента и е предвидена трета лента за спускащите се в посока София, а също така и аварийни изходи. 
На местата, където ще се преминава в тунел, за всяко платно е предвидена отделна тръба.Поради по-високите надлъжни наклони в началото и в края на трасето, с цел подобряване на пропускателната способност и осигуряване на безопасността, е предвидена трета лента за бавно движещи се превозни средства в двете посоки. 
Този вариант изисква изграждането на пет тунела с обща дължина 4200 м, 18 виадукта с дължина 5087 м, един мост с дължина 96 м, подлези и надлези, както и подпорни и укрепителни стени. 
Вариант Г20-син, е през Кресненското дефиле при максимално използване на трасето на съществуващият път I-1 /Е79/. Двете платна на автомагистралата последователно ще се раздалечават и доближават едно спрямо друго в ситуационно и нивелетно отношение. 
Проектното трасе започва южно от пътен възел "Крупник" при км 376+000. В Кресненското дефиле едното платно в основната си част следва съществуващия път Е-79, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения. След излизане от Кресненското дефиле преминава източно от гр. Кресна и завършва при пътен възел "Кресна". 
Лявото платно на участъка е в началото на Кресненското дефиле - при км 376+000, след пътен възел "Крупник". Трасето на лявото платно в основната си част следва съществуващия път, като ползва съществуващите мостове над р. Струма, надлеза при и ж.п. линията и тунела. На местата, където трасето напуска съществуващия път Е79, са предвидени нови мостове и тунели. 
Дясното платно ще е изцяло по нов терен. В нивелетно отношение често е на второ, по-високо ниво от лявото, в изкоп или в тунел. Участъкът завършва на около 2,5 км преди гр. Кресна, като се напуска съществуващия път по левия бряг на р. Струма. Трасето преминава над реката няколко пъти, пресича и съществуващия път I-1 и ж. п. линията София - Кулата. 
Предвидено е изграждането на общо три пътни възела - при Крупник, Ощава и Кресна, както и две площадки за отдих. По този вариант на трасе е необходимо да се изградят 13 виадукта с обща дължина 3075 м, 23 тунела с дължина 7345 м, пет моста, надлези и подлези, подпорни и укрепителни стени. Ще се извършат реконструкции на четири съществуващи виадукта, два тунела и един мост.Приблизителната дължина е 21 км. Вариант Г20-червен, в по-голямата си част също преминава през Кресненското дефиле като започва южно от пътен възел "Крупник". В Кресненското дефиле едното платно следва в основната си част съществуващия път Е79, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения в западния масив на дефилето. След излизане от Кресненското дефиле преминава източно от гр. Кресна и завършва при п. в. "Кресна". Приблизителната дължина е около 21 км.Предвижда се и изграждането на нов мост над р. Струма, нов тунел успореден на ж. п. тунела и още един нов мост над р. Струма, след което трасето се включва в съществуващия път, като се ползват досегашните два моста и тунел. Предвидени са подходи към местата, които са за каяк и рафтинг. 
Най-характерното при този вариант е решението за разполагане на двете платна едно над друго на голяма дължина. Целта е да не бъдат засегнати картираните граници на резерват "Тисата", отбелязмат от МРРБ. 
При изпълнението на вариант Г20 е предвидено да се изградят четири виадукта с обща дължина 1165 м, дванайсет тунела - общо 2892 м, четиринайсет моста, както и дванайсет надлеза и подлеза. Приблизителната дължина на трасето е 21 км.

 


Анкета

Кой подкрепяте във войната между президент и премиер?


       Виж резултатите

Copyright 2014 Скандал. Всички права запазени.