„Инвестбанк” е избрана за купувач на банка „Виктория”

17-04-2018           

"Инвестбанк" е избрана за купувач на ТБ "Виктория", дъщерна на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ). Информацията бе съобщена официално от синдиците на КТБ, потвърждавайки изтеклата по-рано в медиите информация. Другият кандидат за бутиковата банка бе Българо-американската кредитна банка.

Ръководствата и на двете финансови институции бяха обявили при подаването на документите за придобиване на "Виктория", че ще я влеят в своите банки.

В съобщението се посочва, че синдикът на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) е сключил с „Инвестбанк“ АД рамков договор за едновременното прехвърляне и получаване на договорената цена на съвкупността от следните финансови активи: 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ „Виктория“ ЕАД.

Предстои провеждане на процедура пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за разрешаване на предстоящата концентрация.

Подписването на договора е в резултат от проведена процедура за продажба на съвкупност от финансови активи по реда на чл.87, ал.5 във връзка с ал.8 и 9 от Закона за банковата несъстоятелност, открита с решение от 29 юни 2017 г. на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

В първия етап на процедурата участваха четирима кандидат купувачи, а след извършен дю дилиджънс анализ обвързващи оферти подадоха „Инвестбанк” АД и „Българо-американска кредитна банка“ АД.

След проведени преговори, анализ и съпоставка на финансовите параметри на подадените окончателни оферти, синдикът на КТБ АД (н) е избрал „Инвестбанк“ АД за купувач на продаваната съвкупност от финансови активи. Изборът бе одобрен с решение на Управителния съвет на ФГВБ от 26 март 2018 г.

Купувачът е поел задължение за пълно погасяване на експозицията на КТБ АД (н) към ТБ „Виктория“ ЕАД, ведно с дължимите лихви към датата на приключване на сделката.

Погасените в резултат от оперативната дейност на ТБ „Виктория“ ЕАД краткосрочни и дългосрочни задължения в периода от 2015 г. до датата на подписване на рамковия договор, както и постигнатата цена на продаваната съвкупност от финансови активи осигуряват не само пълно възстановяване на направената от КТБ АД (н) през юни 2014 г. инвестиция под формата на акции и други финансови инструменти, но и формират положителен нетен паричен поток (печалба) в размер на около 2 800 000 лв.

Борил17.04.2018 г., 23:23 ч.

Добре де, а Цветан Василев кога ще бъде екстрадиран и осъден?

Ивайла17.04.2018 г., 20:00 ч.

Добре поне, че банка Виктория ще може да се развива вече и няма да затъне от кашите, които забърка Цветан Василев. Опита се с малката банка да се измъкне като прехвърли в нея само читавите активи и да остави КТБ да потъна ни лук ял ни мирисал, но не му се получи номера. Сега обаче не можем да го осъдим за далаверите му, което най-жал

Стоян17.04.2018 г., 19:44 ч.

От трън та на глог й се случи на тази малка банка.

Христов17.04.2018 г., 13:45 ч.

Още сърбаме попарата на онзи мустакат измамник и нагъл крадец Цецо Василев! Кога ще върне заграбените от вложители милиони в КТБ?!?

Мартин17.04.2018 г., 11:32 ч.

Банката на Петя Келнерката купува втората пирамида на фараон Цветан Василев!

Copyright 2014 Скандал. Всички права запазени.