Би Ти Ви приписват престъпления на Красен Кралев

15-04-2019           

Би Ти Ви за пореден път лъснаха с фалшива новина, като се опитаха да вкарат и спортния министър Красен Кралев в имотни скандали. Според работещите в медията, Кралев не е декларирал къщата си в "Драгалевци".

Истината обаче е съвсем друга и проверима. От пресцентъра на Кралев публикуваха както декларациите му, така и становището по повод "новината".
Във връзка с разпространена информация, свързана с имуществото на министъра на младежта и спорта Красен Кралев и подадените от него декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имуществото, заявявам следното:

В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности се казва: „Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл. 3, не се подава декларация по ал. 1, т.2;“
Според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имуществото чл.38 Декларация за имущество и интереси се подава: „в едномесечен срок от заемането на висшата публична длъжност“ и „в едномесечен срок след освобождаването на длъжността“;
Т.е. според двата закона Красен Кралев е длъжен да декларира своето имущество в началото и в края на мандата си като министър, което е направил през 2014 г. и през 2017 г.
При встъпването си в длъжност в 43-ото НС през 2014г. в законовия срок Красен Кралев е подал декларация вх.№ B 826/04.12.2014г., в която е декларирал къща с двор на стойност 528 979,00 лв; парични средства в размер на 603 217,00 лв, задължения – банков кредит в размер на 479 514,00 лв, кредитна карта от Банка ДСК в размер на 20 000,00 лв и кредитна карта от УниКредит Булбанк в размер на 15 000 евро или 29 337,00 лв; както и портфейл от акции, търгувани на БФБ.
В ежегодната декларация за 2014г., вх.№ Г 1834/28.04.2015г., Красен Кралев е декларирал доходи,извън заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер на 117 941,00 лв.
В ежегодната декларация за 2015г., вх. № 308-03/22.04.2016г., Красен Кралев е декларирал нововъзникнало обстоятелство, а именно кредитна карта от ЦКБ в размер на 10 000 евро или 19 558,00 лв.
При освобождаването си от длъжност, с декларация вх. № 136-03/21.02.2017г., Красен Кралев едекларирал къща с двор на стойност 528 979,00 лв; парични средства в размер на 291 460,00 лв; задължения – банков кредит в размер на 463 609,00 лв и кредитна карта от Банка ДСК в размер на 20 000,00 лв, кредитна карта от УниКредит Булбанк в размер на 15 000 евро или 29 337 лв и кредитна карта от ЦКБ в размер на 10 000 евро или 19 558,00 лв; както и портфейл от акции, търгувани на БФБ.
При встъпването си в длъжност в 44-ото НС, с декларация вх. № 227-03/19.05.2017г., Красен Кралев едекларирал къща с двор на  стойност 528 979,00 лв; парични средства в размер на 286 000,00 лв; задължения – банков кредит в размер на 462 144,00 лв и кредитна карта от Банка ДСК в размер на 20 000,00 лв, кредитна карта от УниКредит Булбанк в размер на 15 000 евро или 29 337 лв и кредитна карта от ЦКБ в размер на 10 000 евро или 19 558,00 лв; както и портфейл от акции, търгувани на БФБ.
С подадена декларация вх.Н Г218/05.06.2018г.в КПКОНПИ като министър на младежта и спорта Kрасен Кралев декларира, че няма промяна в имотното състояние
Относно имота на Красен Кралев в Драгалевци:
Земята, заедно със стара постройка на груб строеж върху нея, е закупена през 2005г. Старата постройка е съборена. Новата постройка се строи от 2005г. до 2008г. Стойността на построената къща с площ 740 кв. метра е 528 979лв. При заснемането на земята се установява, че теренът е 816 кв.м. а не 820 кв.м, както е записано в акта от 2005г.
Красен Кралев в проверяван от НАП за произход на средствата с които разполага за период 01.01. 2007-31.12.2012 и не са открити нарушения.
Декларираните през 2017г. 286 000лв са остатък от декларираните при встъпване в длъжност през 2014г. 603 217лв
Деклариран е портфейл от ценни книги /акции/, търгувани на БФБ, чрез инвестиционен посредник. Портфейлът се изменя всеки ден.
Състоянието за вид, брой акции и цена е към момента на деклариране.
Информацията е публична и достъпна за всеки на сайта на Сметната палата на Република България.
Прилагаме сканирани цитираните в текста членове от двата закона, както и декларациите на Красен Кралев при встъпването му в длъжност през 2014 г.; декларация при излизането му от 2017 г. и декларация, подадена при повторното му встъпване в длъжност 2017 г.
/ПИК

Кари15.04.2019 г., 19:33 ч.

Долни, долни, долни! Би Ти Ви са най-големите измекяри и смешници, доказаха го за пореден път! Всеки обаче ще си получи заслуженото от прокуратурата, която съвсем скоро ще трябва да се самосезира! Има закони в тази страна и това ще се види! Кралев е невинен и всички тези обвинения по негов адрес са една долна и мръсна пропаганда

Анкета

Кого предпочитате за кмет на София?


       Виж резултатите

Copyright 2014-2019 Скандал. Всички права запазени.